Vi tackar för tre fantastiska år med en webbilaga som gör en djupdykning i intervjuer, forskningsseminarier och produktioner som har samskapats i projektet. Resultaten och effekterna vi tillsammans har genererat och såklart feedbacken från er som har deltagit.

Växla mellan svensk och norsk text längst upp till höger i spellistanKort-rapport

Här kan du även ta del av en kort-rapport om MECO:s forskningsresultat

Ta MECO-quizzen!

Testa dina kunskaper om MECO med vårt quiz.

MECO-QUIZ

1 / 13

MECO-projektet har finansierats av

2 / 13

MECO-projektet har varit ett samarbete mellan

3 / 13

MECO-projektet bygger på ett samarbete mellan

4 / 13

Projektets huvudmål har varit att

5 / 13

Hur många forskningsartiklar har publicerats i internationella tidskrifter med krav på kunskapsbidrag?

6 / 13

Vilken internationell forskarkonferens har MECOs resultat INTE presenterats på

7 / 13

MECO har forskat tillsammans med en av de stora musikstreamingplattformarna, vilken?

8 / 13

Forskningen inom MECO har resulterat i

9 / 13

Vilka universitet har MECO skrivit samarbetsavtal med

10 / 13

Inom utbildning har ett av projektmålen för Musikhögskolan Ingesund varit att ta fram och implementera

11 / 13

Vid Musikhögskolan Ingesund har det inom ramen för MECO startats ett mentorskapsprogram för

12 / 13

Vad heter MECOs plattform där olika aktörer fått mötas för att samskapa och bidra till positiv utveckling i gränsregionens musikbransch?

13 / 13

Med hjälp av MECO har flera företag startats inom musikbranschen och närliggande branscher i Värmland och Innlandet, hur många?

Your score is

The average score is 84%

0%


Testimonials

Vi har fått mycket fin feedback från deltagarna i projektets aktiviteter. Mer än vad som ryms i slutrapporten, men testa gärna vår testimonial-generator.

Klicka på knappen för ett nytt testimonial från deltagare i MECO (klicka på knappen igen ifall du får upp samma testimonial)Instruksjoner for videovisning

För att inte missa något. Försäkra dig om att du förstått instruktionerna nedan.

Navigera mellan videos i listan längst upp till höger i videon du tittar på

Deltagerintervjuer i utdrag

Här sammanfattar vi viktiga mål, resultat och effekter genom att ta till vårt bästa mätverktyg, deltagarnas egna ord om projektets aktiviteter. Du kan även se intervjuerna i sin helhet i nästnästa spellista.Deltagerintervjuer i sin helhet

Här kan du se samtliga deltagarintervjuer i sin helhet. Kolla på 23 intervjuer med aktörer i Värmland och Innlandet eller skumma igenom. Det viktiga är förstå omfattningen av MECOs stöd, samt att projektet skapat värden och möjligheter för många människor i regionen.MECO spellista på Youtube

Här kan du ser produktioner som på ett eller annat sätt är kopplade till MECO. Vi är jätteglada och stolta över att kunna visa upp så mycket rörligt och interaktivt material som lever vidare efter projektets slut.MECOs Spotifylista

Självklart har vi även gjort en Spotifylista med produktioner som på olika sätt är kopplade till MECO. Låtar och spel är ofta hemliga innan de lanseras. Ibland får vi inte ens höra eller se dom själva. Men några har redan letat sig ut på marknaden, och vilka fantastiska låtar det har blivit genom åren!MECO Music Research i sin helhet

Här kan du se samtliga forskningsseminarier i sin helhet. 7 timmars material, med 5 MECO-forskare. Det tar en hel arbetsdag att kolla igenom alla, och så är det med forskning, det tar tid. Men vi har velat att seminarierna ska finnas tillgängliga även för de som inte var med under presentationerna, för att antingen överblicka eller djupdyka i för den som är intresserad.


Extern kommunikation

MECO har även synts i externa kommunikationskanaler i rörlig form. Här kan du ta del av inspelningarna.


Tack för tre utmanande men fantastiska år inom forskning, utbildning och branschutveckling i Inre Skandinavien! <3 / MECO