Testimonials

Vi har fått mycket fin feedback från vårt nätverk i projektets utvärderingar. För många för att redovisa i slutrapporten. Men testa gärna vår slump-programmerade testimonial-generator.

Klicka på knappen för ett nytt testimonial från deltagare i MECO (klicka på knappen igen ifall du får upp samma testimonial)

Resultat

KLIPP FRÅN DELTAGARINTERVJUER. RESULTAT KOPPLADE TILL FÖRVÄNTANDE RESULTAT

PRIO
Mottagande av forskningsresultat – BÄSTA
Vad MECO betytt – BÄSTA
MECO under pandemin – BÄSTA
Om att välja Värmland/Innlandet – BÄSTA
Om gränsöverskridande samarbete efter projektet – BÄSTA
Om horisontella – BÄSTA
Om Mentorskapsprogrammet – BÄSTA – FINNS?
Om viktigt att MECO finns? – BÄSTA


Deltagarintervjuer

Här kan du se samtliga deltagarintervjuer i sin helhet. Kolla på ?? intervjuer med aktörer i Värmland och Innlandet. Lite rolig copy

Klicka för under texter

Navigera mellan videos i listan längst upp till höger i videon du tittar på


MECO spellista på Youtube

Med produktioner som på ett eller annat sätt är kopplade till MECO. Rolig copy

Klicka för under texter

Navigera mellan videos i listan längst upp till höger i videon du tittar på


MECOs Spotifylista

Med produktioner som på ett eller annat sätt är kopplade till MECO. Rolig copy

MECO Music Research

Här kan du se samtliga forskningsseminarier i sin helhet. ?? timmars material X antal forskare. Rolig copy

Klicka för under texter

Navigera mellan videos i listan längst upp till höger i videon du tittar på

LÄNK TILL YOUTUBESPELLISTA

Extern kommunikation

MECO medverkar eller nämns i externa kommunikationskanaler. Rolig copy

Klicka för under texter

Navigera mellan videos i listan längst upp till höger i videon du tittar på


MECO-QUIZ

1 / 13

MECO-projektet har finansierats av

2 / 13

MECO-projektet har varit ett samarbete mellan

3 / 13

MECO-projektet bygger på ett samarbete mellan

4 / 13

Projektets huvudmål har varit att

5 / 13

Hur många forskningsartiklar har publicerats i internationella tidskrifter med krav på kunskapsbidrag?

6 / 13

Vilken internationell forskarkonferens har MECOs resultat INTE presenterats på

7 / 13

MECO har forskat tillsammans med en av de stora musikstreamingplattformarna, vilken?

8 / 13

Forskningen inom MECO har resulterat i

9 / 13

Vilka universitet har MECO skrivit samarbetsavtal med

10 / 13

Inom utbildning har ett av projektmålen för Musikhögskolan Ingesund varit att ta fram och implementera

11 / 13

Vid Musikhögskolan Ingesund har det inom ramen för MECO startats ett mentorskapsprogram för

12 / 13

Vad heter MECOs plattform där olika aktörer fått mötas för att samskapa och bidra till positiv utveckling i gränsregionens musikbransch?

13 / 13

Med hjälp av MECO har flera företag startats inom musikbranschen och närliggande branscher i Värmland och Innlandet, hur många?

Your score is

The average score is 84%

0%

LÄGGA IN MECO QUIZ!