A Hej hej
B Tja
C Tjena
D Tjänare
E Tjo breFORSKNING: Förväntade resultat

 • Kunskapsgenerering och teoribildning
 • Kunskapsspridning inom och utom akademin

Citatvideo om MECO Music Research?

LINDA JENNY SVT? EMBEDDED

 • Kvalitetssäkrade forskningsresultat
 • Internationalisering av forskning
 • Interdisciplinära och gränsöverskridande forskningsutbyten
 • Intern kompetensutveckling hos deltagande forskarmiljöer
 • Stärkt samverkan mellan deltagande forskningsmiljöer
 • Nätverkande med utbildning, bransch och det omgivande samhället
 • Forskningsbaserad utbildning
 • Ett forskningscenter kring Music Business & Digitalization

UTBILDNING: Förväntade resultat

 • Nya utbildningsmöjligheter
 • Högre utbildningsnivåer
 • Internationalisering av utbildning

Citatvideo om NSNSS, MTSU??

 • Internkompetensutveckling hos deltagande lärosäten
 • Stärkt samverkan mellan deltagande lärosäten
 • Nätverkande med forskning, bransch och det omgivande samhället
 • Studentinvolvering i forskning
 • Aktuell och branschnära undervisning

BRANSCH: Förväntade resultat

 • Förhöjd kunskap om användarfokuserad innovation

  Citatvideo om användarfokuserad innovation
 • Nya innovationer inom musik- och kultursektorn

LÄNK TILL FILM OM A&MI:
https://www.youtube.com/watch?v=swV_jjDkoz4 • Citatvideo om nya A&MI eller IWS

 • Nya möjligheter att testa innovationer inom musik- och kultursektorn

  Citatvideo om nya A&MI eller IWS

  Den stora LiLLa Cirkusen
  https://www.youtube.com/watch?v=N9OpZKxnKjw&t=89s

 • Nya arbetstillfällen inom musik- och kultursektorn


  Citatvideo om företagsetablering
 • Nya kontakytor for kunskapsspridning, samverkan, innovation, och entreprenörsskap
  A&MI?


  Citatvideo om nya “inovationskontakter”

 • Internationalisering av den regionala musikbranschen


  Citatvideo om NSNSS, MTSU,

  Citatvideo om By:Larm


  EMBEDDED NÄR ODIE PRATAR OM NSNSS:
  https://www.youtube.com/watch?v=L1t9_yMmPvw

 • Gränsöverskidande samarbeten mellan branschaktörer i Inre Skandinavien

  Citatvideo om gränsöverskridande samarbeten

  EMBEDDED VIDEO FRÅN SPEL UTVECKLAT PÅ SUMMERCAMP:
  Summercamp Kerbonaut
  https://www.youtube.com/watch?v=N196KgRBZuY

 • Nätverkande med forskning, utbildning och det omgivande samhället
  ?

Länk till alla deltagarintervjuer i sin helhel
Länk till alla MECO Music Research-seminarier i sin helhet

Länkar till MECO-relaterad musik som släppts på Spotify, Youtube eller annat
Alternativt Spotify-spellista och Youtube-spellista

CITATGENERATOR


FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Hållbar utveckling

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Lika möjligheter och icke-diskriminering:

Citatvideo om horisontellt arbeteINFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Intern kommunikation:

Extern kommunikation:

Länk till MECO QUIZ?