MECO-QUIZ

1 / 13

MECO-projektet har finansierats av

2 / 13

MECO-projektet har varit ett samarbete mellan

3 / 13

MECO-projektet bygger på ett samarbete mellan

4 / 13

Projektets huvudmål har varit att

5 / 13

Hur många forskningsartiklar har publicerats i internationella tidskrifter med krav på kunskapsbidrag?

6 / 13

Vilken internationell forskarkonferens har MECOs resultat INTE presenterats på

7 / 13

MECO har forskat tillsammans med en av de stora musikstreamingplattformarna, vilken?

8 / 13

Forskningen inom MECO har resulterat i

9 / 13

Vilka universitet har MECO skrivit samarbetsavtal med

10 / 13

Inom utbildning har ett av projektmålen för Musikhögskolan Ingesund varit att ta fram och implementera

11 / 13

Vid Musikhögskolan Ingesund har det inom ramen för MECO startats ett mentorskapsprogram för

12 / 13

Vad heter MECOs plattform där olika aktörer fått mötas för att samskapa och bidra till positiv utveckling i gränsregionens musikbransch?

13 / 13

Med hjälp av MECO har flera företag startats inom musikbranschen och närliggande branscher i Värmland och Innlandet, hur många?

Your score is

The average score is 84%

0%