MECO-QUIZ

1 / 6

MECO-projektet har varit ett samarbete mellan

2 / 6

MECO-projektet bygger på ett samarbete mellan

3 / 6

Projektets huvudmål har varit att

4 / 6

Vid Musikhögskolan Ingesund har det inom ramen för MECO startats ett mentorskapsprogram för

5 / 6

Med hjälp av MECO har flera företag startats inom musikbranschen och närliggande branscher i Värmland och Innlandet, hur många?

6 / 6

Vad heter MECOs plattform där olika aktörer fått mötas för att samskapa och bidra till positiv utveckling i gränsregionens musikbransch?

Your score is

The average score is 78%

0%