MECO Music Camp Online II

31Oct2020

Lördag 31 oktober

Från 9:00 til 19:00

MECO Music Camp Online II

MECO Music Camp Online II er en låtskrivecamp for deg som vil utvikle sitt nettverk, og skrive låter sammen med andre låtskrivere fra Värmland og Hedmark.

Under detta camp kommer vi att jobba utefter leads/briefs framtagna för artister som medverkar som artist-case i projektarbeten inom kursen A&R Management 2 vid Høgskolen i Innlandet.

Artisterna kommer att vara med och skriva/producera under campet.

Campet leds av Torgeir Kristiansen från MECO tillsammans med Silje Haavet Golden från Høgskolen i Innlandet.

Medverkande på campet är kostnadsfritt för dig som blir uttagen. Campet sker i online-miljö via videokonferensplattformen Zoom. Mer information vid antagning.

Schema
09:00 Intro och presentation av leads
10:00 Låtskrivarsessions
12:00 Paus (Lunch)
16:00 Paus
ca 18:45 Avslutning

Urval
Campet kommer att bestå av max 24 låtskrivare från Musikhögskolan Ingesund (campus och distansstudenter), Høgskolen i Innlandet och MECOs musiknätverk i Värmland och Hedmark. Vi kommer i urvalet att ta hänsyn till jämn fördelning kvinnor/män, fördelning av deltagare från Värmland/Hedmark, antal trackmakers/topliners samt portfolio (tidigare arbete).

Ansökan
Ansökan senast 18 oktober via länken nedan. Antagningsbesked meddelas snarast efter deadline.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=912550X243214643X91563

Frågor?
Kontakta Joakim Johansson joakim@m-eco.se 0046 733 22 39 49 (Värmland)
eller Torgeir Kristiansen torgeir.kristiansen@inn.no (Hedmark)