Søknadskurs Hamar

23Jan2019

Onsdag 23. januar

Från 18:00 til 21:00

 

På Tante Gerda, Strandgata 35, Hamar

 

Hvordan skaffer du deg penger til å gjennomføre prosjektene dine? Planlegger du en innspiling, en konsert eller turné? Andre musikkrelaterte reiser? Promotering og markedsføringstiltak? En tverrkunstnerisk forestilling eller kanskje en produksjon rettet mot barn-og unge? Mulighetene er mange og tilskuddsordningene likeså, men hvorfor skal akkurat du få støtte?

 

Guro von Germeten er først og fremst artist og låtskriver, men hun har mange jern i ilden og har mye erfaring med søknadsskriving og finansiering av prosjekter. Hun har også sittet på ”den andre siden av bordet” i komiteer som behandler søknader, og har dermed mange tanker om hva som skiller en god søknad fra en kjempegod søknad.

 

I dette kurset vil du lære mer om de ulike bestanddelene i en søknad: prosjektbeskrivelsen og budsjettet samt den musikalske CV’en, framdriftsplanen og andre relevante elementer i en søknad. Du vil få tips til hvordan man kan legge opp arbeidet med å skrive søknaden, samt noen do’s and dont’s som kan være nyttige på veien. Dette vil være overførbart til de fleste støtteordninger og være uavhengig av hvem du er som søker. Eksemplene vil likevel være rettet primært mot musikkutøvere. Ordningene det vil bli referert mest til vil være statlige ordninger og fond som Kulturrådet/kulturfondet og Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, samt enkelte vederlags- og stipendordninger. 

 

Arrangementet er gratis, og det vil bli enkel bevertning. 

 

Kurset arrangeres i samarbeid med MØST og GramArt

 

Meld deg på her

 

Spørsmål om arrangementet kan sendes til torgeir.kristiansen@inn.no

 

 

     

 

 

 

  .