Forskningen inom MECO fokuserar på den digitaliserade tjänsteekonomin, förändrade musikanvändarupplevelser, samskapande innovationsprocesser och genomlysning av Inre Skandinaviens musiktjänsteekosystem och de krafter som strukturerar dessa system. Härigenom vill vi stimulera ett inkluderande musikliv och en god livskvalitet för alla som verkar och lever i gränsregionen. Forskningen inom MECO bygger vidare på kunskaper inhämtade från det tidigare Interreg-projektet MINS.

Läs mer om vår forskningen från MINS-projektet