Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) har satt utvikling av musikkbransjen i Innlandet och Värmland i centrum. Genom forskning, nya utbildningar och nära samarbete med branschen har vi arbetat for å styrke regionens musikliv. Vi har fokuserat på populärmusik i relation till nya medier och hur de förändrar musikbranschen både hva angår forretningsmodeller, arbetssätt och dess interaktion med sin publik. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Projektet er et Interreg prosjekt for Indre Skandinavia og finansieras av Interreg Sverige-Norge, EU, Innlandet fylkeskommune, Arvika kommun och Region Värmland.