Innovationslabbet Music Innovation Lab (MIL) har fokuserat på att skapa förhöjd kunskap om användarfokuserad innovation och möjligheter för musikaktörer i Värmland och Innlandet att samskapa och testa innovationer inom musik- och kultursektorn. Genom nya kontaktytor för kunskapsspridning, samskapande och entreprenörskap har MIL stöttat och genererat flertalet innovationer, samarbeten, företagsetableringar och arbetstillfällen inom musik- och kultursektorn samt så väl internationella som gränsöverskridande samarbeten.