Musikaktörer i Värmland och Hedmark efterfrågar ständigt nya kunskaper för att kunna bedriva och leva på (eller delvis leva på) sina verksamheter. Genom etableringen av ett Music Innovation Lab med seminarier, workshops och events arbetar vi inom MECO för att stärka den regionala musikbranschen i Värmland och Hedmark. En viktig del i detta är att återknyta den forskning som sker inom projektets ramar till dess aktörer men också att aktivt stärka det lokala nätverket med en nationell och internationell miljö.

 

Vill du prenumerera på vårt aktivitetsnyhetsbrev?

Registrera dig här

Vad får du?

Möjlighet att utöka ditt personliga nätverk för att pusha din karriär
Tillgång till MECOs aktiviteter
Förhandsinformation exklusiva aktiviteter inom MECO, som ger dig en klar startfördel.

 

För att vara med krävs:

  • Att du är över 16 år.
  • Att du är folkbokförd i Värmland eller Hedmark.
  • Att du är aktiv i musikbranschen eller en närliggande bransch.