MECO vill tipsa dig som är aktiv inom musikbranschen om vilka stödformer som finns som kan vara till din hjälp för att konkretisera dina planer. Listan utökas allt eftersom och vi tar gärna emot tips om stödformer!

Kulturrådet
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/

Statens Musikverk
http://musikverket.se/stod-till-musiklivet/

Allmänna arvsfonden
https://www.arvsfonden.se/sok-pengar/sa-soker-du-pengar

Nordisk kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org/sv/ansoek-om-stoed/

Kulturkontakt nord
http://www.kulturkontaktnord.org/sv/stod

Kulturstiftelsen
http://kulturstiftelsen.se/forverkliga-ditt-projekt/

Kulturbryggan
http://www.konstnarsnamnden.se/logga-in-e-tjanst

Boverket (lokaler)
http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/

Erasmus+
http://www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/erasmus/erasmus-stipendium-for-studier

Adolf Lindgrens Stiftelse
http://www.adolflindgren.se/allmannyttig-verksamhet/index11,223.htm

Wallenbergstiftelserna
https://www.wallenberg.com/jws/

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx