MECO vill tipsa dig som är aktiv inom musikbranschen om vilka stödformer som finns som kan vara till din hjälp för att konkretisera dina planer. Listan utökas allt eftersom och vi tar gärna emot tips om stödformer!

Kulturrådet
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/

Statens Musikverk
http://musikverket.se/stod-till-musiklivet/

Allmänna arvsfonden
https://www.arvsfonden.se/ansokan/ansok-om-pengar

Nordisk kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org/sv/ansoek-om-stoed/

Nordisk Kulturkontakt
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/

Postkodsstiftelsen
https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Kulturbryggan
https://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/

Boverket (lokaler)
http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/

Erasmus+
https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/erasmus/

Adolf Lindgrens Stiftelse
https://www.adolflindgren.se/stipendium/

Wallenbergstiftelserna
https://www.wallenberg.org/sv

Länsstyrelsernas Stiftelser
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/