Utbildningsutvecklingen inom MECO har fokuserat på att ge bästa möjliga förutsättningar för studenter i Värmland och Innlandet för att efter sin utbildning kunna livnära sig på musik i gränsregionen, samt att stärka kompetensen inom branschen så att dagens och morgondagens behov kan mötas. Detta genom att bygga ut, forskningsanknyta, och internationalisera Inre Skandinaviens utbildningar.