Obs! Stäng denna sida för att komma tillbaks till anmälan/ansökan

MUSIC ECOSYSTEMS INNER SCANDINAVIA (MECO) vill genom ett grenseoverskridende samarbeid mellom forskning, utbildning och bransch verka för en stark, innovativ och inkluderande musikbransch i Värmland och Hedmark. MECO är ett EU-finansierat Interreg-projekt mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Studiefrämjandet är projektpartner. Övriga medfinansiärer är Region Värmland, Arvika Kommun och Hedmarks Fylkeskommun.

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) behöver vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter.
Genom att anmäla dig eller ansöka till en aktivitet arrangerad av MECO godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar i formuläret. De personuppgifter som du anger sparas och används för att vi ska kunna ge dig god service, vara i kontakt med dig via mail och telefon inför, under och efter aktiviteter, samt förse dig med uppdateringar och erbjudanden om andra musikbranschrelaterade aktiviteter. Vi har en skyldighet att spara personuppgifter (namn, efternamn, företag/organisation) och redovisa dessa till våra bidragsgivare, vilket innebär att när du deltar i ett Interregprojekt kan våra bidragsgivare komma att behandla dina personuppgifter.

Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här:
http://www.interreg-sverige-norge.com/gdpr-och-interreg/

Eller kontakta Interreg:
http://www.interreg-sverige-norge.com/kontakt/kontaktpersoner/kontakt-inre-skandinavien/

För att anmäla dig till en aktivitet via vår hemsida vill vi att du ska vara över 16 år. Genom att ge oss ditt samtycke intygar du även att du är över 16 år.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på m-eco@m-eco.se. MECO är skyldiga att på din begäran lämna ut de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi är skyldiga att ändra och/eller rätta dina uppgifter och i de fall det är möjligt, radera uppgifterna. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länkarna i sidfoten till ett nyhetsbrev som du mottar från oss. Genom din ansökan/anmälan till vår aktivitet godkänner du att vi får behandla de personuppgifter som du anger i denna anmälan/ansökan i enlighet med dessa villkor.

Godkännande av lagring och användning av bilder och filmer
MECO dokumenterar alla event. Bildmaterial och rörligt material kan komma att användas i dokumenterande syfte gentemot våra bidragsgivare. MECO och våra bidragsgivare kan komma att använda materialet i redaktionellt sammanhang (ex. pressmeddelanden), i marknadsföring (utskick, nyhetsbrev, trycksaksproduktion), för Internetpublicering (på externa och interna webbsidor, i sociala mediekanaler).
Genom att godkänna villkoren samtycker du till att bilder/inspelningar som görs under MECOs event används i följande sammanhang i MECOs kommunikation, samt till att ditt namn får användas i publikationer.
Du har rätt att återkalla samtycket partiellt eller i sin helhet när som helst och MECO ska då avpublicera/avlägsna bilden från sin kommunikation. Du kontaktar MECO genom att ringa oss (054-17 29 70) eller maila info@m-eco.se.