MINS blir MECO

Sedan den 1 september har MINS blivit MECO. Projektet MINS (Music Innovation Network Inner Scandinavia) övergår till projektet MECO (Music Ecosystems Inner Scandinavia).

Kort fakta om nya projektet:

MECO är ett EU-finansierat Interregprojekt mellan Karlstads Universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet.

Projektägare är Karlstads Universitet och Høgskolen i Innlandet.

Studiefrämjandet är projektpartner

Övriga medfinansiärer för projektet är Region Värmland, Arvika Kommun och Hedmark Fylkeskommun.

Projektet löper mellan 2018-09-01 – 2021-08-31

Liksom MINS integrerar MECO områdena forskning, utbildningsutveckling och branschutveckling

Projektledare för MECO är Karin Fast (KAU), Rune Johanessen (INN) och Martin Gronert (Studiefrämjandet). Vi välkomnar även våra nya medarbetare Joakim Johansson och Torgeir Kristiansen som kommer att jobba med oss kring aktiviteterna i MECO.