Musikbranchen stärker Skandinaviens varumärke

Ny antologi ute, woop, woop! Denna gång heter den The Nordic Wave in Place Branding och är redigerad av Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli, Szilvia Gymóthy. Och med ett kapitel som handlar om hur musikbranschen gör för att stärka Skandinaviens varumärke, skrivet av kollegan och doktoranden Jessica Edlom. Läs!

Text: Mia Toresson Runemark
Bild: Jessica Edlom