Music innovation lab = nya tjänste­innovationer!

Under våren kommer ett av våra forskningsspår undersöka vilka innovationer som kan bli resultatet om man byter erfarenheter med varandra inom det befintliga musikekosystemet i Värmland. Två Music innovation labs är planerade och kommer genomföras på Innovation Park i Karlstad den 5:e och 27:e mars. Teman för dessa är platsutveckling respektive karriärutveckling. Vi tar med oss erfarenheter från forskningen inom MECO och tidigare forskningsprojekt och den branschkunskap som Studiefrämjandet sitter på in i vårens två planerade lab. Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut ur dessa och vad vi får med oss för nya insikter in i projektet säger Per Skålén som leder projektspåret. To be continued!

Text och Illustration: Mia Toresson Runemark

Ingår du i musikekosystemet i Värmland och vill delta i ett lab, så kontakta Per Skålén (per.skalen@kau.se) för mer information.