Vad funkar, och vad funkar inte?

Vad lägger man mest tid på som marknadsförare på ett skivbolag idag egentligen, och hur vet man vart man får effekt? Det har Per Skålén, professor på CTF vid Karlstads universitet tittat på i en av sina studier under hösten.

Det som har varit av intresse för studien är dels vilka aktiviteter som faktiskt utförs och dels vad tiden i övrigt läggs på. Det visade sig att en stor del av tiden går åt till att planera och koordinera marknadsföringsverksamhet men att överraskande lite tid samtidigt går åt till aktiviteter som har en direkt koppling till marknaden, exempelvis att samskapa erbjudanden med kunder. En betydande del av tiden gick istället till att samarbeta och kommunicera både externt och internt.

Per berättar vidare att studien också kunde visa att trots tillgången till användardata från exempelvis streamingtjänster som visar på förändringarna på marknaderna så är man långt ifrån säker på vilken typ av marknadsföring som ger önskad effekt. Exempelvis kan en snapchatkampanj för en artist generera mycket strömning vid ett tillfälle men ingen strömning vid etta annat.

Text: Mia Toresson Runemark
Fotomontage: Mia Toresson Runemark. Bilder: Matrix och SV från Pixaby.