Hur förändrar COVID-19 musik–och eventbranschen?

Hur påverkas musik– och eventbranchen av COVID-19? En av de mest aktuella och viktigaste frågorna i branschen just nu. Inom MECO vill vi undersöka hur förutsättningarna förändras för dig och din verksamhet, och vad som behövs för att hantera situationen. 

Syftet är att få mer kunskap både om hur enskilda aktörer och branschen i stort påverkas. Med ökad förståelse och kunskap kan förutsättningar skapas för ett gränsöverskridande, konkurrenskraftigt och varaktigt musikliv, som främjar både tillväxt och livskvalitet. 

Berätta för oss hur det ser ut hos dig, i din verksamhet, och hjälp oss förstå din situation genom att svara på några korta frågor.

Klicka här för att komma till undersökningen 

Enkäten ligger ute fram till och med 18 juni 2020, och tar bara några minuter att fylla i.

Stort TACK på förhand för din medverkan!

Har du frågor om undersökningen kontakta: 

Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi, Karlstads universitet, jenny.karlsson@kau.se (projektledare MECO)

eller

Linda Ryan Bengtsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet, linda.ryan-bengtsson@kau.se

Text: Mia Toresson Runemark