Musikbranschens behov i covid-tider?

Första preliminära resultaten från Covid-studien

Preliminära resultat från MECO:s Covid-studie som genomfördes i början av sommaren är nu klara. Förutom att försöka förstå hur olika aktörer inom musik och eventbranschen påverkas av den pågående pandemin ville studien också försöka svara på vad branschen behöver, inte bara för att överleva utan även för att utvecklas.

De preliminära resultaten i studien visar att det inte är enbart ökat stöd som krävs utan även kompetenshöjande aktiviteter och handlingsutrymme för att experimentera med nya digitala lösningar. Dels att identifiera nya affärsmodeller men också experimentera med nya former för event, något som redan testas en del i branschen. Studiens preliminära resultat pekar även på vikten av en förändrad syn på populärmusikens roll som kulturform. Populärkulturen antas ofta kunna leva på marknadens villkor, vilket många gånger är långt ifrån överensstämmande med verkligheten, pandemi eller inte.

Läs artikeln i sin helhet här!