Pepp och privilegium! Mentorprogrammet halvägs!

Nu är mentorprogrammet för kvinnliga och icke-binära studenter igång. Programmet som startade i oktober i år och pågår ett läsår, har under hösten haft 3 deltagare som matchades ihop med mentorerna Maria Marcus (artist, producent och låtskrivare), Ida Staxenius (låtskrivare samt anställd hos STIM) och Josefin Glenmark (artist, låtskrivare). Programmet som vill bjuda till samtal och inspirera både deltagare och mentorer i syfte att öppna upp en mansdominerad bransch, bjöd under hösten in genusforskare Ann-Karin Wyndham som höll en mycket uppskattad föreläsning. Nu återstår andra och sista halvan av programmet under våren 2021, och deltagarna uttrycker att de känner sig väldigt nöjda och priviligierade över att få träffa framgångsrika kvinnliga musikentreprenörer som visar att det går att ta sig fram i branschen även om en inte är man.

Text och bild: Mia Toresson Runemark