Välbesökta seminarier!

Andra seminariet i vår seminarieserie har ägt rum och det var välbesökt precis som det första, vilket vi såklart tycker är väldigt roligt. Det visar också på ett behov att träffas och prata om de här frågorna och lära av varandra. Musikbranschen har inte gjort sig känd för att vara en bransch som är enkel att, varken ta sig in i eller stanna kvar i, vilket kan vara en anledning till intresset för seminariet – för hur ser receptet/formeln egentligen ut för att: lyckas i musikbranschen?

Några av de punkter som diskuterades av forskarna Per Skålén och Jenny Karlsson och deltagarna under seminariet, var vikten av nätverkande, och att dra nytta av din och andras kunskap och även att identifiera vilka som är möjliggörare och hinder sk gatekeepers och gateopeners. Mentorskap var en annan viktig komponent liksom kunskap om hur politiken i branschen fungerar.

Oftare än i många andra branscher ges också anledning att tänka igenom sitt karriärval, vilket är viktigt att vara beredd på. Det kan innebära olika saker som att exempelvis ringa in vad det innebär för dig att lyckas, om musiken är en hobby eller ditt levebröd, och sedan skapa en målbild utifrån det. Det kan också vara till stor nytta att identifiera var du befinner dig i karriären och vad du behöver göra för att ta ett steg till, om det är det du vill? I detta sammanhang lyftes inte oväntat vikten av att ha eller kunna tillskansa sig kunskaper om sociala medier som en viktig kanal för att kunna marknadsföra sig och kommunicera sitt varumärke igenom.

Passion eller kanske mer vikten av att tillvara ta den, som en viktig drivkraft för motivationen, diskuterades också. Samt att tro på sig själv och våga visa vad en har att erbjuda. Att vägen framåt i musikbranschen är allt annat än rak, det vittnar de många namnkunniga respondenter som intervjuats i forskningsprojektet också om. Och att då ha förmågan att ändra riktning, tänka nytt, se motgångar och problem som möjligheter eller frön till innovationer, kan vara ovärderlig och kanske helt avgörande för ens förmåga att ta sig fram i branschen.

Diskussionerna fortsätter. Och vi ser nu fram emot nästa seminarium som handlar om, Fans engagemang som drivkraft i musikmarknadsföring den 20 april. Anmäl dig här: https://www.m-eco.no/event/fans-engagemang-som-drivkraft-i-musikmarknadsforing/

#musikforskning #forskning #musikbransch #musikbranschutveckling #tjänsteinnovation #meco

Text: Mia Toresson Runemark

Bild/Bildcollage: Unsplash/Mia Toresson Runemark