Robyns fans under förstoringsglas

Musikfans engagemang är en viktig motor i marknadsföringsarbetet kring artister. Tidigare forskning fokuserar ofta på fanengagemang och dess digitala spår, men faktorer som fans motivation, förväntningar, upplevelser, moral och maktstrukturer är exempel på förbisedda viktiga områden som påverkar fans värdeskapande, vilket Jessica Edlom och Jenny Karlsson har fokuserat på i sin forskning.

Under en period har de följd den svenska artisten Robyns fans både off-line och on-line och slutsatserna resulterade i artikeln Hang with me – Exploring Fandom, Brandom, and the Experiences and Motivations for Value Co-Creation in a Music Fan Community som är publicerad i International Journal och Music Business research. Vill du läsa mer så hittar du den här: https://www.sciendo.com/article/10.2478/ijmbr-2021-0003