Första mentorprogrammet för kvinnor och icke-binära i mål!

Tidigare har vi berättat om det nya Mentorprogrammet för kvinnor och icke binära, ett initiativ som föddes inom Meco-projektet under våren 2020 och startades av Musikhögskolan Ingesund (MHI) hösten 2020. Nu har det redan gått ett helt år, och mentorprogrammet är i mål. Men hur gick det? Och vilka erfarenheter har ni gjort er, Carl Utbult, ämnesföreträdare för musik- och ljudproduktion, Musikhögskolan Ingesund, efter den här första omgången?

– Som många andra projekt under den här perioden, drabbades vi av pandemin. Men trots det så har vi lyckats genomföra mentorprogrammet med digitala träffar på distans. Det optimala hade varit att åtminstone kunna ha en fysisk träff, för att starta och bygga relation mellan mentor och student. En av studenterna fick till detta, och sett till resultatet, var det också just den studenten som fick ut mest av sin mentor och vise versa. Överlag har vi fått övervägande positiv feedback från samtliga deltagare. Mentorerna uttryckte att arbetet med studenterna varit inspirerande, och i ett av fallen utvecklades en professionell relation där mentorn och studenten nu jobbar ihop i olika projekt. Vilket ju är ett alldeles strålande resultat! Sedan finns alltid saker att förbättra, vilket vi också har fått värdefull feedback på från deltagarna. Det kommer vi att ha med oss in i arbetet inför nästa omgång.

Så det blir en fortsättning?

– Absolut, vi på Musikproduktionsprogrammet är redan igång och kör nästa uppstartsträff med mentorer och studenter nu i november. Förhoppningen är att vi ska få med fler av våra program i detta, så att vi även kan bygga relationer över programgränserna avslutar Carl Utbult.

Bild: Kommunikationsavdelningen, Karlstads universitet Text: Mia Toresson Runemark