Vi spurtar med TikTokers, Spotify och Covid-19:s påverkan på musikbranschen

Vår välbesökta seminarieserie går mot sitt slut. Två seminarier återstår. Ikväll pratar Patrik Wikström på ämnet: Från musiklyssnare till TikTokers, som avhandlar hur musiklyssnandet har förändrat i grunden av musikplattformarna TikTok och Spotify. Professor Patrik Wikström leder forskningscentret Digital Media Research Centre vid Queensland University of Technology i Brisbane, Australien…

läs mer

Musikbranchen stärker Skandinaviens varumärke

Ny antologi ute, woop, woop! Denna gång heter den The Nordic Wave in Place Branding och är redigerad av Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli, Szilvia Gymóthy. Och med ett kapitel som handlar om hur musikbranschen gör för att stärka Skandinaviens varumärke, skrivet av kollegan och doktoranden Jessica Edlom. Läs! Text: Mia…

läs mer