Artistutveckling med Rena Music

01Sep2020

Från September 2020 til Februari 2021

Artistutveckling med Rena Music

Vad
I MECO ingår utbildningen Music Business Management vid Høgskolen i Innlandet. Under höstterminen 2020 kommer utbildningens tredjeårsstudenter inom kursen A&R Management 2 att genomföra olika projektarbeten inom ”A&R” (Artist- och repertoarutveckling), där du som är folkbokförd i Värmland har möjlighet att vara artisten som studenterna jobbar med.

Du som ansöker om att medverka som artist i projektarbetet bör vara öppen för att:
*skriva låtar ihop med andra eller få låtar skrivna till dig av andra
*testa nya arbetssätt, uttryck, låtar och idéer
*jobba kreativt med nya människor

Vi vill understryka att du inte bör låta någon av dessa kriterier hindra dig från att ansöka. Utan snarare notera de viktiga framgångsfaktorerna för projektarbetena, där öppenhet och samarbetsvillighet står i fokus.

När?
Projektarbetet startar i september 2020 och studenterna kan vara intresserade av att föra en dialog med dig från start. Arbetet avslutas i februari 2021. 

Artistutveckling i fyra faser
Projektarbetena är uppdelade i fyra faser med mål om en låt med stor hit-potential, så som Spotify Top 50.

De fyra faserna som studenter jobbar utefter är:
Fas 1: Analys av marknaden (september)
Fas 2: Utveckling (september-oktober)
Fas 3: Vidareutveckling (ca. november)
Fas 4: Färdigställning (december-januari)

Analys och strategi
Du som blir utvald kommer att få ett flera team som analyserar och utvecklar dig som artist. Kursansvariga väljer ut artister/case och vilka studentteam som tilldelas vilken artist. Arbetet sker sedan i kommunikation mellan studenterna och dig.

Studenterna analyserar bl.a. din nuvarande:
*Image/Brand
*Position
*Potential
*SWOT ("Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats")
*Etc

Studenterna tar sedan fram:
*Klar och tydlig Brand Identity (För dig som varumärke)
*Konkret kommunikationsstrategi
*Content Strategy (Innehåll och grafiskt material kring dig som artist)
*Promo Assets (Det som behövs för god marknadsföring av dig som artist)
*SoMe content (Innehåll till sociala medier)
*Etc.

Studenterna tar fram låtar ihop med dig och/eller andra, gör ett urval och går vidare med en av låtarna. Studenterna arbetar sedan med vidareutveckling och produktion av låten.
När produktionen är så gott som klar sker sedan en sånginspelning med dig.

Efter detta mixas och mastras låten av studenterna som samtidigt vidareutvecklingar planer, content strategy, produktion av artwork, content, osv. Här ingår även en photo shoot med dig.

Rättigheter
Inför lansering av låten tas en kontraktsportfölj fram, som omfattar alla nödvändiga rättigheter knytet till projektarbetena. Artisten (eller artistens skivbolag) kommer att äga rättigheterna till mastern (inspelningen).

I kontraktsportföljen ingår bl.a:
-Split Sheets för låtskrivare
-Kontrakt med producenter och musik
-Avtal för användning av foton och annat content

Kontraktsportföljen avtalas dig och studenterna emellan och det är endast låten för projektarbetet med tillhörande content som omfattas av kontraktsportföljen.

Färdigställning och feedback från branschen
Studenterna levererar sedan en färdig master, artwork, content, artistplan som presenteras för branschrepresentanter för feedback till studenterna. Låten och du som artist presenteras för etablerade bolag i musikbranschen.

Detta betyder inte att du eller dessa bolag behöver ingå i framtida samarbeten, men är en chans för dig som artist att bli presenterad för den etablerade musikbranschen. Finns det dock en gemensam vilja att ingå i framtida samarbeten så sätter utbildningen inget stopp för det. 

Dina åtaganden under projektarbetet är att:

  • vara tillgänglig för ett första digitalt möte med studenterna.
  • vara tillgänglig via telefon eller mail under hela projektarbetet (september-februari) för att svara på frågor.
  • medverka på sånginspelning (datum och tid meddelas senare)
  • medverka på photo shoot (datum och tid meddelas senare)
  • delta vid slutpresentationerna. (datum och tid meddelas senare)

Kostnader?
Studenternas arbete är kostnadsfritt, som del av utbildningen, medan du (eller ditt skivbolag) och den/de som producerar låten skriver avtal om royalty inom kontraktsportföljen kopplat till låten i projektarbetet. Du bidrar med din tid och dig själv som artist.

Ansökan:
Skicka in din ansökan senast 31 augusti 2020. Använd fältet ”motivering” där du skriver:
-En kort motivering varför just du vill vara med och utvecklas i detta projektarbete
-Länkar till dina sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube, Spotify etc)
-Kort beskrivning av dina framtidsmål. Vad är nästa steg? Vad skulle du behöva för att ta dig dit?
 
Du får sedan besked senast den 7 september 2020 om du har blivit erbjuden att medverka i projektarbetet.

Frågor? Kontakta:
Joakim johansson
joakim@m-eco.se
0046 (0)73 322 39 49

 

ANSÖK/ANMÄL TILL EVENTET HÄR:

Jag godkänner villkoren (uppdaterade 2020-03-27)

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...