Studentarbeten 2020

02Feb2020

Deadline: 2 februari

Behöver du som musikföretag hjälp med grafiskt material/trycksaker?

Vad?
Inom MECO samarbetar vi med utbildningarna Kommunikation och PR och Visuell Kommunikation och Design på Karlstads universitet. Under våren 2020 kommer utbildningens studenter inom kursen Projektledning och Produktion (Kommunikation & PR-studenter på B-nivå) att genomföra olika medieprojekt, där du har möjlighet att få tryckt material framställt till ditt företag. 

Hur?
Du/ni beskriver i ansökan kort om dina/era behov av grafiskt material/trycksaker. Studenterna jobbar fram de bästa idéerna genom en god kommunikation med er som uppdragsgivare. Blir ditt/ert case utvalt får du/ni en studentgrupp på 3-4 personer tilldelad. Kursansvarig och undervisande lärare väljer ut vilka uppdrag som är lämpliga.

När?
Kursen startar i april men studenterna kan vara intresserade av att föra en dialog med er fr.o.m vecka 16. Kursen avslutas i v 23. 

Era åtaganden under kursen är att:

  • vara tillgängliga för ett första möte med studenterna
  • vara tillgängliga via telefon eller mejl under hela kursen (v16–23) för att svara på frågor.
  • delta vi slutpresentationerna (v 23) datum och tid meddelas senare.
  • lämna en realistisk budget till studenterna för projektet. Det betyder inte att ni måste trycka upp materialet om ni av olika anledningar inte vill det. Väljer ni att inte trycka upp trycksaken förbinder ni er dock att betala tryckkostnaden för varsitt referens ex till studenterna i gruppen som de adderar till sin portfolio. Beroende på omfång brukar det kosta mellan 500 och max 3000 SEK. Detta för att säkerställa både att studenterna får ta projektet i mål och samtidigt ge er som kunder valfriheten att kunna avböja investeringen i tryck, om ni av olika anledningar vill göra det.

Kostnader?
En minimum kostnad för provtryck tillkommer. Eventuella ytterligare kostnader kan tillkomma kring t ex tryck, resor eller liknande. Teknisk utrustning finns att tillgå utan kostnad via Karlstads universitet.

Ansökan:
Skicka in din ansökan senast 2 februari 2020. Använd fältet ”motivering” för beskrivning av vad du vill ha hjälp med.

De projekt som blir uttagna kommer få besked i slutet av mars 2020.
Vecka 16, är det dags, då kommer Karlstads universitet att dela ut projekten till studenterna. De projekt som blivit uttagna kan räkna med att bli kontaktade relativt omgående för ett första möte i slutet av mars.

Frågor?
Joakim johansson
joakim@m-eco.se
073 322 39 49

ANSÖK/ANMÄL TILL EVENTET HÄR:

Jag godkänner villkoren (uppdaterade 2020-03-27)

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...