Vi spurtar med TikTokers, Spotify och Covid-19:s påverkan på musikbranschen

Vår välbesökta seminarieserie går mot sitt slut. Två seminarier återstår. Ikväll pratar Patrik Wikström på ämnet: Från musiklyssnare till TikTokers, som avhandlar hur musiklyssnandet har förändrat i grunden av musikplattformarna TikTok och Spotify. Professor Patrik Wikström leder forskningscentret Digital Media Research Centre vid Queensland University of Technology i Brisbane, Australien och är adjungerad professor vid Høgskolen i Innlandet.

Det sista seminariet i serien sker den 31 augusti och där pratar Jenny Karlsson, Linda Ryan Bengtsson och Jessica Edlom om hur Covid-19 har påverkat musikbranchen på olika sätt. Jenny Karlsson är lektor i företagsekonomi, Linda Ryan Bengtsson lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och Jessica Edlom, doktorand inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Det sistnämnda är fortfarande öppet för anmälan: Anmäl dig här!

Bild/Illustration och Text: Mia Toresson Runemark