Musikbranschen: Utmaningar och lösningar i pandemins spår

11maj2021

Tisdag 11 maj

Från 19:00 til 21:00

På Online via Zoom

Covid -19 och de restriktioner som följt i pandemins spår har en stor påverkan på musikbranschen. Inställda spelningar, turnéer och konserter har förödande ekonomiska konsekvenser för alla verksamma i branschen. I en enkät som genomfördes nationellt i maj-juni 2020 beskrev många att branschen är i ”fritt fall”. Samtidigt har musikbranschen gått in i en ny innovativ fas. Nya digitala erbjudanden har utvecklats och det har experimenterats med former för att vara tillsammans och konsumera musik på distans.

Genom djupintervjuer genomförda under vintern/våren 2021 ger vi en bild av vart musikbranschen i Värmland står idag. Vi drar också lärdomar av det experimenterande som präglat musikbranschen under ett år med Covid-19 och diskuterar vad vi kan ta med framöver för att återbygga och stärka musikbranschen.

Seminariet hålls av:
Jenny Karlsson är lektor i företagsekonomi
Linda Ryan Bengtsson lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
Jessica Edlom, doktorand inom medie- och kommunikationsvetenskap

Anmälan
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 9 maj via formuläret nedan. 

Seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom. Mer information om hur du installerar Zoom och länk till seminariet skickas ut via mail efter anmälan.

Frågor?

Joakim Johansson
joakim@m-eco.se
0046 733 22 39 49 

Eventet är en del av vår seminarieserie MECO Music Research, där vi presenterar den forskning som bedrivits inom vårt projekt 2018-2021. Missa inte övriga seminarier i serien. Separat ansökan till respektive seminarium:
23 mars https://www.m-eco.no/event/hur-lyssnar-vi-pa-musik-i-var-vardag/ 
30 mars https://www.m-eco.no/event/hur-lyckas-du-i-musikbranschen/
20 april https://www.m-eco.no/event/fans-engagemang-som-drivkraft-i-musikmarknadsforing/
27 april https://www.m-eco.no/event/digital-transformation-och-innovation-i-den-svenska-musikbranschen/ 
24 augusti https://www.m-eco.no/event/fran-musiklyssnare-till-tiktokers-om-musikanvandning-i-en-granslos-tid/

ANSÖK/ANMÄL TILL EVENTET HÄR:

Jag godkänner villkoren (uppdaterade 2020-03-27)

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for PayPal...