Digital transformation och innovation i den svenska musikbranschen

27Apr2021

Tisdag 27 april

Från 19:00 til 21:00

På Online via Zoom

Den digitala transformationen i svenska musikbranschen har under den senaste 20 års-perioden varit omvälvande. För 20 år sedan dominerades marknaden för inspelad musik av försäljning av fysisk media såsom CD-skivor. Idag dominerar streaming marknaden totalt. Utifrån sin forskning pratar Per Skålén, professor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning och Karlstads universitet, om hur denna utvecklingen kan förstås som innovation av ett ekosystem.

Hur har denna ekosysteminnovation varit möjlig? Vad är kärnan i den? Vad kan vi lära oss om innovation av ekosystem mer allmänt genom att studera musikbranschen? Dessa och andra frågor kommer Pers seminarium att kretsa kring. 

Anmälan
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 25 april via formuläret nedan. 

Seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom. Mer information om hur du installerar Zoom och länk till seminariet skickas ut via mail efter anmälan.

Frågor?

Joakim Johansson
joakim@m-eco.se
0046 733 22 39 49 

Eventet är en del av vår seminarieserie MECO Music Research, där vi presenterar den forskning som bedrivits inom vårt projekt 2018-2021. Missa inte övriga seminarier i serien. Separat ansökan till respektive seminarium:
23 mars https://www.m-eco.no/event/hur-lyssnar-vi-pa-musik-i-var-vardag/ 
30 mars https://www.m-eco.no/event/hur-lyckas-du-i-musikbranschen/
20 april https://www.m-eco.no/event/fans-engagemang-som-drivkraft-i-musikmarknadsforing/
11 maj https://www.m-eco.no/event/musikbranschen-utmaningar-och-losningar-i-pandemins-spar/
24 augusti https://www.m-eco.no/event/fran-musiklyssnare-till-tiktokers-om-musikanvandning-i-en-granslos-tid/

Om du inte tillhör Innlandet eller Värmlandsregionen. Var vänlig välj ett av alternativen ändå

ANSÖK/ANMÄL TILL EVENTET HÄR:

Jag godkänner villkoren (uppdaterade 2020-03-27)

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...