Hur lyckas du i musikbranschen?

30Mar2021

Tisdag 30 mars

Från 19:00 til 21:00

På Online via Zoom

Att göra karriär i musikbranschen kan vara en utmaning, men är en dröm för många. I sin forskning har Jenny Karlsson och Per Skålén studerat hur människor utvecklas från att vara nybörjare till att bli etablerad. På seminariet kommer de att berätta om vad som triggar och skapar förutsättning för aktörers avancemang, där forskningen visar att en grund för att göra karriär i musikbranschen är att lära sig hur olika resurser integreras för att bidra till att värde skapas, samt vilken betydelse det sociala sammanhanget har för framgång. Jennys och Pers forskning bygger på tidigare kunskap om värdeskapande i tjänsteekosystem och lärande genom att i praktiken vara delaktig i ”communities”, något som de kommer prata mer om i samband med seminariet.  

Jenny Karlsson är lektor i företagsekonomi och Per Skålén är professor i företagsekonomi. Båda är verksamma vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Sin forskning bedriver de inom MECO.

Anmälan
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 28 mars via formuläret nedan. 

Seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom. Mer information om hur du installerar Zoom och länk till seminariet skickas ut via mail efter anmälan.

Frågor?

Joakim Johansson
joakim@m-eco.se
0046 733 22 39 49 

Eventet är en del av vår seminarieserie MECO Music Research, där vi presenterar den forskning som bedrivits inom vårt projekt 2018-2021. Missa inte övriga seminarier i serien. Separat ansökan till respektive seminarium:
23 mars https://www.m-eco.no/event/hur-lyssnar-vi-pa-musik-i-var-vardag/ 
20 april https://www.m-eco.no/event/fans-engagemang-som-drivkraft-i-musikmarknadsforing/
27 april https://www.m-eco.no/event/digital-transformation-och-innovation-i-den-svenska-musikbranschen/ 
11 maj https://www.m-eco.no/event/musikbranschen-utmaningar-och-losningar-i-pandemins-spar/
24 augusti https://www.m-eco.no/event/fran-musiklyssnare-till-tiktokers-om-musikanvandning-i-en-granslos-tid/

Om du inte tillhör Innlandet eller Värmlandsregionen. Var vänlig välj ett av alternativen ändå

ANSÖK/ANMÄL TILL EVENTET HÄR:

Jag godkänner villkoren (uppdaterade 2020-03-27)

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...