Ny seminarieserie lyfter fram utmaningar och förändringar inom musikbranschen

Den 23 mars inleds en ny seminarieserie där forskare vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet presenterar sin forskning och delar sina insikter från musikbranschen. Seminarieserien arrangeras inom ramen för Interregprojekt MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia.

Seminarieserien fokuserar på förändringar och utmaningar inom branschen med fokus på digitalisering, innovation och användarupplevelser samt hur coronapandemin påverkat branschen.

– Vi befinner oss nu i slutfasen av MECO och seminarieserien är ett sätt för oss att presentera och dela resultat av vår forskning. Musikbranschen är en bransch under omställning, inte minst nu under rådande pandemi. Vår forskning har fokuserat på digitalisering inom musikbranschen och vi har studerat musikekosystem och användarupplevelser med fokus på musikbranschen i Värmland och Hedmark, säger projektledare Jenny Karlsson, forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

Seminarieserien riktar sig till aktörer inom musikbranschen och till andra som är intresserade av branschen och dess utveckling.

Program och anmälan

Seminarieserien består av sex seminarier som ges via zoom. Det kostar inget att delta, men anmälan krävs då antalet platser är begränsat.

Anmälan görs för respektive seminarium på www.m-eco.no/events. Där finns också mer information om respektive seminarium.

23 mars: Hur lyssnar vi på musik i vår vardag?

30 mars: Hur lyckas du i musikbranschen?

20 april: Fans engagemang som drivkraft i musikmarknadsföring  

27 april: Digital transformation och innovation i den svenska musikbranschen    

11 maj: Musikbranschen: Utmaningar och lösningar i pandemins spår

24 augusti: Från musiklyssnare till TikTokers – om musikanvändning i en gränslös tid